Em đang làm đồ án Cung cấp điện đến phần tính toán ngắn mạch có chộ thắc mắc là:
Utb - điện áp trung bình của đường dây: Utb = 1,05.Uđm
Vậy cho em hỏi 1,05 ở đây là gì ?
Thanks mọi người nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: