Mình lâu nay vẫn hiểu chức năng làm việc của con F86 này nhưng khi lật mạch ra thì lại thấy khó khăn chút.Hiểu thì hiểu vậy nhưng khi đọc nguyên mạch thì lại khác,mình nhìn lên mạch nhị thứ thì trong mạch đóng MC có qua tiếp điểm của con F86(lúc bình thường nó đóng) nhưng đến khi phân tích sự cố thì không biết là nó hoạt động thế nào cho chính xác vì chỉ hiểu nôm na là khi có sự cố ví dụ như F21 vùng 3 thì role sẽ xuất lệnh cắt qua đường cắt nào có F86 thì lúc này sau khi cắt xong con F86 sẽ mất điện và tiếp điểm thường đóng của nó nằm trên mạch đóng(như lúc đầu mình đã nói đến)sẽ mở ra ngắt đường đóng nên MC sẽ được cô lập vĩnh viễn để an toàn.Hiểu là hiểu vậy nhưng chưa thật chắc chắn nên lên diễn đàn nhờ anh em trợ giúp!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: