Em đang định nhận công trình nhưng chưa có kinh nghiệm về giá cả. Anh chị nào đang hoặc biết giá nhận thì chia sẽ kinh nghiệm cho em với. Em nhận mét sàn. (Điện riêng, nước riêng, điện nước chung).

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: