Cần bán PLC Omron CPM2C-32CDTC-D giá 3,2tr
Module CIF01-CPM2C giá 1,5tr

Hàng đẹp, còn 98%

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: