Mọi người cho mình hỏi trong cài đặt cho role bảo vệ chạm đất có dòng chạm đất nhỏ có thông số:
1. Grade voltage có 4 lựa chọn là 1,2,3,4. Ý nghĩa của từng cấp là gì?
2. CT scale lấy giá trị bao nhiêu?

Rơ le loại MLN98V301
http://www.data.webdien.com/free/dow...628c97fbf04cf7

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: