Em đang đi làm điện và em muốn học thêm về thiết kế bản vẽ về nhà cửa,trường học.Đại loại là vậy.Em muốn hỏi hiện nay trường nào đào tạo khóa ngắn hạn ah về môn học này.Học ở Thành Phố nha mấy anh.giúp em với !!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: