các men có biết sự khác nhau giữa các thiệt bị hạ thế như áptomat ,công tắc tơ, của các hãng trên khác nhau ở điểm nào không ưu nhược điểm của các hãng .

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: