Công ty chuẩn bị đưa trạm biến áp 22/6 kv vào hoạt động. Các bạn có quy trình thao tác, vận hành mẫu của trạm này không giúp mình với? Bạn nào có kinh nghiệm về vận hành trạm này rùi thì chia sẻ nhá.
Thanks all!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: