Tình hình là thế này. Em đang học liên thông của trường điện lực và được giáo viên giao bài tập sau:
và đây là nội dung yêu cầu
Nội dung yêu cầu:
Xây dựng chương trình quản lý các thiết bị điện
- Tìm hiểu về các đối tượng mô phỏng trong hệ thống điện:
o Nút
o Đường dây
o Nguồn điện
o Phụ tải
o Máy biến áp
o Tụ điện
o Dao cách ly
- Xây dựng các chức năng quản lý thiết bị:
Yêu cầu sinh viên:
1. Tìm hiểu các thông tin của các đối tượng mô phỏng trên
2. Tìm hiêủ bài toán tính toán chế độ xác lập của lưới điện
3. Xây dựng chương trình bao gồm:
a. Thư viện các thiết bị.
b. Tìm kiếm, báo cáo, cập nhật thông tin thiết bị
c. In báo cáo kết.
4. Viết báo cáo và nộp chương trình
a. In 2 quyển
b. Ghi chương trình vào đĩa CD
Ghi chú: phải xây dụng mô phỏng lưới điện bằng đồ họa
Sinh viên trong nhóm: liên lạc với giáo viên giảng dạy để lấy tài liệu, chương trình:
Số lượng sinh viên:Em cần sự giúp đỡ về hướng và cách làm.
Do bọn em ko có buổi học nào mà gv chỉ cho đề tài về tự nghiên cứu

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: