Máy phát điện một chiều kích từ song song có số liệu sau: rư=0,1 Ω; 2∆tx = 2V; dây quấn phần ứng là dây quấn sóng đơn; 2p=4; Znt= 25; mỗi rãnh đặt 5 dây dẫn; Φ; n; Ikt; cung cấp cho tải dòng điện I.
a. Hãy phân tích tại sao khi máy phát đang làm việc bình thường mà xảy ra ngắn mạch 2 cực máy thì ở máy phát kích từ độc lập sẽ rất nguy hiểm? Còn ở máy phát kích từ song song không nguy hiểm?
b. Hãy xác định điện áp trên 2 cực của máy phát điện trên?
c. Nếu tổn hao công suất không tải bằng X% công suất tải thì hiệu suất của máy bằng bao nhiêu?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: