Câu 13: Những công việc sửa chữa và những công việc không thuộc về vận hành ở các thiết bị điện được thực hiện theo nguyên tắc nào?
a- Phiếu công tác hoặc lệnh công tác.
b- Không cần phiếu công tác và lệnh công tác.
c- Theo phương án.
d- Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 19: Có cho phép lấy mẫu dầu khi máy biến áp đang vận hành hay không?
a- Nghiêm cấm.
b- Cho phép (chú ý kiểm tra tiếp đất vỏ máy biến áp).
c- Tuỳ theo cấp điện áp máy biến áp.
d- Cả 3 câu trên đều sai.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: