các bác ai có mạch rùi cui điện cho em xin với, em đang muốn tự làm một cái mà không có sơ đồ.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: