- Điều chỉnh tự động truyền động điện – Bùi Quốc Khánh,
Nguyễn Văn Liễn,… - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

- Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều 3 pha .Ts. Nguyễn Phùng Quang .Nhà xuất bản giáo dục.

- Matlab & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động.
Ts. Nguyễn Phùng Quang. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: