có anh nào dùng thành thạo orcad không chỉ cho em mấy cái linh kiện thông dụng với cụ thể là lệnh gọi linh kiện...mới học thấy khó quá ak

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: