-175A NFCV- 3P- SL:1
-32A NFSW-2P- SL: 45
-100A NFCW-3P- SL: 6
-125A NFHW-3P- SL: 1
- 80A NFCW-3P- SL: 1
- 63A NFHW- 3P- SL:1
- 63A NFCW- 3P- SL: 3
- 50A NFCW- 3P- SL: 6
- 40A NFCV- 3P- SL: 2
-32A NFSW -3P SL: 1
- 32A NFCW-3p SL: 10
- 32A NFHW- 3P SL:2
-32A NFCV- 3P SL: 1
- 16A NFCW- 3P SL: 2
-20A NFCW- 2P SL: 4
- 25A NFCW- 3P( ADJ A) SL: 1

Các anh em có nhu cầu , mình để lại giá 55%. Hàng mới, còn nguyen hộp, ốc vít đầy đủ.
+++---o0o---+++
Lh: 0909749110

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: