Em có mấy con relay MGR-3 032 3840z. Nguồn nuôi 10 -> 36DC. 16->50A ..Ai cần alo mình nha...
Còn zin nha..bao text

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: