Việt Nam mình đang tiến hành xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (1200MW) và Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 (1200MW), dự kiến năm 2012 đưa vào hoạt động. Không biết lúc đó VN mình còn tình trạng cắt điện nữa chừng nữa ko? hichicihic.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2: Design Institute: Guangdong Electrical Power Design Institute, Shanghai Electric Corp
Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2: ????

Có ai biết thông tin thêm ko?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: