• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


 • Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
   Tham gia
   03-06-2009
   Bài viết
   96
   Cảm ơn
   71
   Được cảm ơn 1,096 lần, trong 75 bài

   Mặc định Máy cắt 123kV - Song ngữ Anh-Việt

   Item
   Môc
   Description
   M« t¶
   Requirement
   Yªu cÇu
   Offered
   Chµo hµng
   1
   2
   3
   4
   1
   Manufacturer/Country of Origin
   XuÊt xø H·ng chÕ t¹o/Quèc gia


   2
   Ordering number of Circuit breaker
   Sè lo¹i cña m¸y c¾t


   - Type
   - KiÓu
   Outdoor, 3-pole, live-tank

   3
   Insulating medium
   M«i tr­êng c¸ch ®iÖn
   SF6

   5
   Rated voltage
   §iÖn ¸p ®iÖnh møc
   123 kV

   6
   Rated current
   Dßng ®iÖn ®Þnh møc
   2000 A

   7
   Frequency
   TÇn sè
   50 Hz
   8
   Rated three phase symmetrical short-circuit breaking current
   Dßng c¾t ®Þnh møc ®èi víi dßng ®iÖn ng¾n m¹ch 3 pha ®èi xøng
   40 kA rms.
   9
   Rated three phase symmetrical short circuit making current
   Dßng chÞu lùc ®iÖn ®éng víi ng¾n m¹ch 3 pha ®èi xøng
   80 kA peak
   10
   Rated duration of short-circuits
   Kho¶ng thêi gian ®Þnh møc sÈy ra ng¾n m¹ch
   3 sec

   11
   Rated Operating Sequence
   Chuçi vËn hµnh ®Þnh møc
   O-0.3sec.-CO-3 min -CO
   12
   Resistance of main contact (new contact)
   §iÖn tr¬e tiÕp ®iÓm chÝnh
   mW
   13
   Lighting impulse withstand voltage (1.2/50ms) to earth
   §iÖn ¸p chÞu ®ùng xung sÐt (1.2/50ms) víi ®Êt
   550 kV peak
   14
   One minute power frequency withstand voltage to earth 50 Hz
   §iÖn ¸p chÞu ®ùng tÇn sè c«ng nghiÖp trong 1 phót
   230 kV rms.
   15
   First-pole-to-clear factor
   HÖ sè kho¶ng c¸ch
   1,5

   16
   Minimum creepage distance
   ChiÒu dµi ®­êng rß
   25 mm/kV
   17
   Rated out-of phase breaking current
   Dßng c¾t lÖch pha ®Þnh møc
   kA
   18
   Rated line charging breaking current
   Dßng c¾t n¹p ®­êng d©y ®Þnh møc
   kA
   19
   Rated cable change breaking current
   Dßng c¾t n¹p c¸p ®Þnh møc
   kA
   20
   Rated small inductive breaking current
   Dßng c¾t c¶m øng nhá ®Þnh møc
   kA

   21
   Rated capacitive breaking current
   Dßng c¾t ®iÖn dung ®Þnh møc
   kA
   22
   Rated transient recovery voltage for terminal faults
   §iÖn ¸p kh«i phôc tho¸ng qua ®Þnh møc khi h­ háng tiÕp ®iÓm
   kV
   23
   Operating mechanism - 3-pole or 3 single pole
   C¬ cÊu vËn hµnh – 3 cùc hoÆc 3 cùc ®¬n
   3-pole
   24
   Operating mechanism drive type
   KiÓu t¸c ®éng c¬ khÝ
   Spring/ Hydraulic
   25
   Circuit breaker opening time
   Thêi gian t¸c ®éng cña m¸y c¾t më
   < 70 ms
   26
   Circuit breaker closing time
   Thêi gian t¸c ®éng cña m¸y c¾t ®ãng
   < 100 ms
   27
   Clearance between poles
   Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cùc
   mm
   28
   Minimum clearance from isulated base to earth
   Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ b¶n ®Õ c¸ch ®iÖn tíi ®Êt
   2500mm
   29
   Total weight of complete circuit breaker
   Tæng khèi l­îng toµn bé m¸y c¾t
   kg
   30
   Max. impact load due to circuit breaker operation
   T¶i träng t¸c ®éng cho phÐp khi vËn hµnh m¸y c¾t
   kg
   31
   Rated mechanical terminal load kN (Bending load)
   T¶it träng c¬ häc cña tiÕp ®iÓm ®Þnh møc kN (t¶i träng uèn cong)
   > 6000N
   32
   Number of spare auxiliary contact
   Sè tiÕp ®iÓm phô trî dù phßng

   Normally opened
   Më th«ng th­êng
   12

   Normally closed
   §ãng th«ng th­êng
   12
   33
   Auxiliary power supply
   C«ng suÊt phô trî


   - Motor driver
   - Cho ®iÒu khiÓn ®éng c¬
   220V AC

   - Heating voltage
   - §iÖn ¸p ®èt nãng
   220V AC

   - Control, closing & tripping voltage
   - §iÖn ¸p cuén ®iÒu khiÓn, cuén ®ãng vµ cuén nh¶
   220V DC
   34
   Number of tripping coil
   Sè cuén nh¶
   Two
   35
   SF6 gas
   KhÝ SF6


   - SF6 mass for one three-pole circuit breaker
   - Khèi l­îng SF6 cho mçi cùc m¸y c¾t
   kg
   - Rated SF6 density
   - MËt ®é khÝ SF6 ®Þnh møc
   kg/m3
   - First threshold of SF6 density
   - Giíi h¹n ®Çu cña mËt ®é khÝ SF6
   kg/m3
   - Second threshold of SF6 density
   - Giíi h¹n thø hai cña mËt ®é khÝ SF6
   kg/m3

   - SF6 gas pressure density gauss
   - MËt ®é ¸p lùc khÝ SF6
   Yes

   36
   Insulator creepage distance
   ChiÒu dµi ®­êng rß cña c¸ch ®iÖn


   37
   HV terminal
   TiÕp ®iÓm cao thÕ   Materials
   VËt liÖu   Dimensions.
   KÝch th­íc
   according to volume 3


   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:

   .


   Hãy nhấn Thank nếu bài viết này có ích cho bạn.

  2. #2
   Tham gia
   03-06-2009
   Bài viết
   96
   Cảm ơn
   71
   Được cảm ơn 1,096 lần, trong 75 bài

   Mặc định Chia sẻ tài liệu về Máy cắt 123kV - Song ngữ Anh-Việt

   Woh, dd ko hổ trợ Table, post lên nó ra tầm bậy, Mod xóa rồi úp file này lên dùm nha:

   http://www.ziddu.com/download/9879882/maycat123.doc.html
   Sửa lần cuối bởi longVN; 24-07-2011 lúc 11:52. Lý do: theo yêu cầu của chủ toppic, định xoá #1, nhưng đã đổi ý, hehe
   .


   Hãy nhấn Thank nếu bài viết này có ích cho bạn.

  3. Những thành viên đã cảm ơn itvn vì bài viết hữu ích:


  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Trợ giúp - thiết kế nút nhấn cáo áp chuyển sang mắc song song , nút nhấn thấp áp qua mắc nối tiếp?
   Bởi Nhan NaNo trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 27-10-2013, 12:07
  2. Trợ giúp - khi mắc 1000 bóng song song thì dòng chạy trong dây là bao nhiêu?
   Bởi weddien_13 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
   Trả lời: 11
   Bài cuối: 22-05-2012, 16:59
  3. Trợ giúp - giúp đấu hai nguôn ba pha song song với nhau
   Bởi Linhxuyen trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
   Trả lời: 4
   Bài cuối: 09-12-2011, 14:56
  4. Trả lời: 1
   Bài cuối: 18-11-2010, 15:41
  5. Trả lời: 3
   Bài cuối: 28-09-2010, 11:56

  Tag của Chủ đề này

  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016