Cho sơ đồ băm xung một chiều:
Với U=420V; L=10mH; E=250V; R=0,5?
Chu kỳ băm điện áp T=4ms; hệ số điền đầy xung ?=0,65
1. Tính Ud, Id
2. Tính giá trị dòng điện lớn nhất, nhỏ nhất I1, I2
mọi ng cho em xin kết quả

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: