các anh giúp em với ! nêu ưu điểm, nhược điểm giữa máy cắt nhiều dầu và máy cắt ít dầu

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: