Tại sao không biến từ điện áp 220kv xuống 22kv để phân phối luôn mà lại còn sử dụng cấp 110kv và 35kv để làm gì?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: