T học hệ thống điện mới ra trường , đang muốn học khóa học về thiết kế - bóc tách khối lượng trong ME. Tìm trên mang có trung tâm http://topedu.com.vn/. Bạn nào đã từng học qua, có kinh nghiệm chia sẻ với t. Thanks all !

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: