em có vài câu hỏi mà chưa tìm được câu trả lời.các bác ai biết thì giúp em với
1,hãy nêu sự giống nhau và khác nhau cơ bản giữa MBA lực 3 pha 3 dây quấn với TU35 ,TU6
2,ưu khuyết điểm của máy cắt nhiều dầu và máy cắt it dầu
3.ưu khuyết điểm của các phương thức nối đất điểm trung tính

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: