Hiện em đang bảo trì cho một công ty. Nhưng hôm nay ông giám đốc đề nghị lên kế hoạch bằng văn bản về nội dung bảo trì cho toàn công ty. Nhưng em chưa gặp vấn đề này bao giờ, với lại không rành về trình bày văn bản cho lắm mong mấy chỉ bảo giúp. Em xin cảm ơn rất nhiều.
Địa chỉ mail của em là: buiminhchi10k@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: