sử sụng nút up, down để chọn số từ 0->20 hiển thị led 7
bấm nút start để các D1,D2,D3 nhấp nháy với số đã chọn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: