Có bác nào biết sử dụng thanh ghi AC0 (vùng nhớ đệm) trong s7200 ,thì sử dụng như thế nào trong s7 1200(lập trình trong TIA Portal) hay không?

Và trong S7200 sử dụng được hàm SCR,còn trong S7 1200 có hàm nào có chưa năng tương tự không vậy?

Xin cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: