Mình đang tìm hiểu một số vật liệu điện, trong đó có nói đến phương pháp thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM (ASTM D194-97a, D2240-02, D624-00, .....) mà tìm hoài không ra, Anh/chị và các bạn ai có tiêu chuẩn của ASTM post cho mình xin với nhé. Cám ơn rất nhiều.
Mail: yeutraibanhni@yahoo.com
Thanks all.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: