Mọi người có ai biết tại sao Tuabine thủy lực loại Penton có thể phát công suất 5MW còn Tuabin Francis thì không thể phát thấp hơn 20MW không?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: