Cảm biến TLU-011 (Datalogic) - 2nd, giá 1.200.000đ
Liên hệ: Tâm 0908 623 125
Tài liệu tham khảo:
http://www.farnell.com/datasheets/482404.pdf
http://www.datalogic.com/eng/product...µ-pd-414.html

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: