Ai có bộ mã tiêu chuẩn quốc tế của thang, máng cáp thì cho mình với nhé.

Email: heijcoqt@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: