Chào mọi người! em đang tập lập trình với s7 300 mà gặp vấn đề này.Mong mọi người giúp đỡ
khi em thực hiện lệnh MUL-R kết quả ra sai.
Em lấy ô nhớ MD (vd giá trị là x)MUL-R với 2 thì kết quả cho ra là 2 mũ x. (x=10 thì kết quả là 2 mũ 10 )
Còn khi em lấy MD MUL-R với 0.2 thì kết quả lại ra = MDx2.Em lưu kết quả trong MD đó lun.
Ai đã từng gặp vấn đề này xin chỉ bảo dùm e!
Đây là chương trình em viết

http://www.data.webdien.com/free/dow...94e7ed11bee736

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: