Em có câu hỏi này, mong các ace giải đáp giùm e nhé :" Nếu xét thật chặt chẽ thì tổn hao trong lõi thép pFe khi có tải khác với tổn hao không tải P0 như thế nào? Tính chất của tải như thế nào sẽ ứng với pFe>P0 và pFe<P0?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: