Cần bán nhiều loại Stepping motor & Driver của Oriental (Vexta)
Motor: các dòng PH596, PH599, PK564, PK566, PK569, PMM33BH2, ASM46, ASM66, ASM98 (new, 2nd)
Driver: UDK5114N, UDK5114NW2-M, UDX5107, UDX5105, UDX5114...
CSD5814N-P, RKD514HM-C, ASD dùng cho motor ASM (new, 2nd)
Ngoài ra còn nhiều loại stepper & driver 2, 5 phase của Vexta lẫn hãng khác (Rozre, Convex, Tamagawa....)
Liên hệ: 0908.557490

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: