Tình hình là em đang làm đồ án đường dây điện hạ thế, các bác nào có bản vẽ các hình thức trụ hạ thế cho em xin với...
(lvlinh1991@gmail.com)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: