mình đang cần làm mạch chống trộm, với 5 cảm biến,1LCD,5 còi hú..
Bạn nào giúp mình được ko, Viết code asm nhé..

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: