Công ty Châu Vĩnh Cường, Chúng tôi là nhà nhập khẩu chính thức và đầy đủ các loại cầu chì Bussmann; cầu chì ống nổ Bussmann; Cầu chì sứ Bussmann; Cầu chì kiếng Bussmann; Cầu chì tự rơi Bussmann,am hiểu sâu sắc về thông số kỹ thuật của các loại cầu chì Bussmann; có khả năng cung cấp hàng đầu, trong thời gian sớm nhất các loại cầu chì đặc chủng chuyên dùng.

Danh sách các dòng cầu chì Bussmann:

FWH-005A6F 6,3x32 - 5A/500Vac (AR)

FWP1A14F - 1A/700V - BUSSMANN

FWP30A14F - 30A/700V - BUSSMANN

FWP40A14F - 40A/700V - BUSSMANN

FWP50A14F - 50A/700V - BUSSMANN

FWP20A22F - 20A/700V - BUSSMANN

FWP25A22F - 25A/700V - BUSSMANN

FWP32A22F - 32A/700V - BUSSMANN

FWP40A22F - 40A/700V - BUSSMANN

FWP50A22F - 50A/700V – BUSSMANN

FWP63A22F - 63A/700V - BUSSMANN

FWP80A22F - 80A/700V - BUSSMANN

FWP100A22F - 100A/700V - BUSSMANN

FF138210 10x38 S/P - 1A / 660V FF(AR)

FF138212 10x38 S/P - 1,25A / 660V FF(AR)

FF138216 10x38 S/P - 1,6A / 660V FF(AR)

FF138220 10x38 S/P - 2A / 660V FF(AR)

FF138225 10x38 S/P - 2,5A / 660V FF(AR)

FF138231 10x38 S/P - 3,15A / 660V FF(AR)

FF138240 10x38 S/P - 4A / 660V FF(AR)

FF138250 10x38 S/P - 5A / 660V FF(AR)

FWC-6A10F 10x38 S/P - 6A BUSSMANN

FWC-8A10F 10x38 S/P - 8A BUSSMANN

FWC-10A10F 10x38 S/P - 10A BUSSMANN

FWC-12A10F 10x38 S/P - 12A BUSSMANN

FWC-16A10F 10x38 S/P - 16A BUSSMANN

FWC-20A10F 10x38 S/P - 20A BUSSMANN

FWC-25A10F 10x38 S/P - 25A BUSSMANN

FWC-32A10F 10x38 S/P - 32A BUSSMANN

FUSIVEL - 8A/660V - 14x51

170N1105 - 10A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN

170N1106 - 12A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN

170N1107 - 16A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN

170N1108 - 20A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN

170N1109 - 25A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN

170N1111 - 32A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN

170L1113 - 40A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN

170L1114 - 50A/660V - 14x51 C/P BUSSMANN

170N2108 - 20A/660V - 22x58 C/P BUSSMANN

170N2109 - 25A/660V - 22x58 C/P BUSSMANN

170N2111 - 32A/660V - 22x58 C/P BUSSMANN

170N2113 - 40A/660V - 22x58 C/P BUSSMANN

170L2114 - 50A/660V - 22x58 C/P BUSSMANN

170L2116 - 63A/660V - 22x58 C/P BUSSMANN

170L2117 - 80A/660V - 22x58 C/P BUSSMANN

170L2118 - 100A/660V - 22x58 C/P BUSSMAN

BAF - 5 BRUSH / BUSSMANN

BAF - 10 BRUSH / BUSSMANN

170E2091 - 100A/500V - TP405 BUSSMANN

170E2093 - 160A/500V - TP405 BUSSMANN

170E2094 - 200A/500V - TP405 BUSSMANN

170E2095 - 250A/500V - TP405 BUSSMANN

170E2097 - 350A/500V - TP405 BUSSMANN

170E4601 - 160A/660V - 1*/80 BUSSMANN

170E5690 - 1K/110 - 200A/90

170E7827 - 3TN/110 - 450A/6

170E8078 -2KW/110 - 550A/10

170E8392 -2KN/110 - 400A/10

660RF2CI315 BRUSH

170M5258 - 400A/660V - 2KN/110 BUSSMANN

170M5263 - 700A/690V - 2KN/110 BUSSMANN

170M5262 - 630A/690V - 2KN/110 BUSSMANN

170M5264 - 800A/690V - 2KN/110 BUSSMANN

170M5265 - 900A/690V - 2KN/110 BUSSMANN

170M5413 - 700A/660V - 2BN/50 BUSSMANN

170M5460 - 500A/690V - 2BKN/50 BUSSMANN

170M5461 - 550A/690V - 2BKN/50 BUSSMANN

170M5462 - 630A/690V - 2BKN/50 BUSSMANN

170M5464 - 800A/690V - 2BKN/50 BUSSMANN

170L8371 - 800A/660V - 2/80 BUSSMANN

170L9572 - 400A/1000V - 3BKN/75 BUSSMANN

660RF3AI1250 BRUSH

NK36V100 - 100A/36KV -

BAN30 - 30A/250V - FAST / 10x38mm BUSSMA

17.5OHGMA63A - 63A/17,5KV - BUSSMANN

NON-15 - FUSIVEL BUSSMANN

170M6149 - 1100A/1250V - 3/110 BUSSMANN

MDL1-1/4 - 1,25A/250Vac - 6,3x32mm / LEN

HBV-I - SUPORTE DE FUSIVEL BUSSMANN

MDA8 - 8A/250V - 6,3x32mm / LENTO

SC-10 - 10A-480V - FUSIVEL BUSSMANN

24TFMSJ50EDP - 50A/24KV - FUSIVEL BUSSMA

170E4505 - 50A/660V - 00TN/80 BUSSMANN

170M6712 - 800A/690V - 3FU/115 BUSSMANN

170M4361 - 350A/690V - 1EK/86 BUSSMANN

FL11T15 - FUSIVEL DE EXPLOSAO BUSSMANN

170M7919 - 200A/660V - DIN 0 BUSSMANN

SC-30 - 30A/480V - FUSIVEL BUSSMANN

24TDMSJ6,3 - 6,3A/24KV - FUSIVEL BUSSMAN

170M6219 - 1600A/690V - 3TN/110 BUSSMANN

FL11T10 - FUSIVEL DE EXPLOSAO BUSSMANN

PCE-5 - 5A/125V - PC-TRON BUSSMANN

MDA1-1/4 - 1,25A/250V - 6,3x32mm / LENTO

170M6012 - 800A/690V - 3/80 BUSSMANN

FNQ-5 - 5A/500V - BUSSMANN

FNQ-1 - 1A/500V - BUSSMANN

PCB-1 - 1A/250V - PC-TRON BUSSMANN

100L09-660 - 100A/660V - FUSIVEL BUSSMAN

KLM-20 - 20A/500V - FUSIVEL RAPIDO BUSSM

170L9203 - 630A/660V - 3STN/110 BUSSMANN

JJS300 - 300A/600V - CLASS T FUSE BUSSMA

170M3364 - 160A/690V - 1*EK/76 BUSSMANN

JT60030 - PORTA FUSIVEL 30A/600Vac

170M1469 - 160A/690V - 000FU/70 BUSSMANN

170M4160 - 315A/690V - 1/110 BUSSMANN

FNW-20 - 20A/250Vac FUSIVEL BUSSMANN

LP-CC-1-1/4 - 1,25A/600V FUSIVEL BUSSMAN

AGC-25 - 25A/250V - 6,3x32mm - BUSSMANN

LP-CC-4 - 4A/600V FUSIVEL BUSSMANN

LP-CC-15 - 15A/600V FUSIVEL BUSSMANN

LP-CC-20 - 20A/600V FUSIVEL BUSSMANN

FNQ-R-15 - 15A/600V FUSIVEL BUSSMANN

KTQ1 - 1A/600V - BUSSMANN

170M4260 - 315A/690V - 1KN/110 BUSSMANN

170M6035 - 700A/690V - 3STN/110 BUSSMANN

170M6015 - 1100A/690V - 3/80 BUSSMANN

36CAV2 - 2A/36KV - BUSSMANN

ED400 - 400A/415V - BUSSMANN

JKS30 - 30A/600V - BUSSMANN

FNQ-R-1/2 - 500mA/600V - BUSSMANN

170L4279 - 250A/660V - 00TN/80 BUSSMANN

170M6346 - 800A/1100V - 3BKN/75 BUSSMANN

AGC2 - 2A/250V - 6,3x32mm - BUSSMANN

SMD16 - 16A/415V - 12,7x29mm / BUSSMANN

MDL3 - 3A/250Vac - 6,3x32mm / LENTO

170M3023 - 630A/690V - 1*/80 BUSSMANN

170M6347 - 900A/1000V - 3BKN/75 BUSSMANN

170M3022 - 550A/690V - 1*/80 BUSSMANN

170M6620 - 1800A/600V - 3FU/90 BUSSMANN

170L4845 - 250A/660V - 1*KN/80 BUSSMANN

170M6280 - 630A/690V - 3KW/110 BUSSMANN

171A4212 - 35A/500V - DIN00 BUSSMANN

EFS315 - 315A/415V - BUSSMANN

PCB-2 - 2A/250V - PC-TRON BUSSMANN

170L4029 - 63A/660V - 00/80 BUSSMANN

LPJ-25SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

170M5194 - 500A/1250V - 2TN/110 BUSSMAN

059-0120 - 10A/ - BUSSMANN

GMW-1 - 1A/125V - BUSSMANN

170M4239 - 200A/1250V - 1KN/110 BUSSMANN

170M4265 - 550A/690V - 1KN/110 BUSSMANN

H25060-1CR - BASE UNIPOLAR - BUSSMANN

AGC3 - 3A/250V - 6,3x32mm - BUSSMANN

170M6207 - 900A/690V - 3SHT BUSSMANN

FL11T40 - FUSIVEL DE EXPLOSAO BUSSMANN

170M3244 - 200A/1250V - 1*KN/110 BUSSMAN

170M3245 - 250A/1250V - 1*KN/110 BUSSMAN

170L5847 - 63A/660V - DIN00 BUSSMANN

170M3240 - 80A/1250V - 1*KN/110 BUSSMANN

170M6269 - 1600A/690V - 3KN/110 BUSSMANN

170E4350 - 150A/660V - 00/80 BUSSMANN

FNQ-1-6/10 - 1,6A/500V - BUSSMANN

J60200-1CR - BASE PARA FUSIVEL BUSSMANN

170M6151 - 1400A/1100V - 3/110 BUSSMANN

170M5874 - 700A/690V - 2/110 BUSSMANN

170M6303 - 400A/1250V - 3SHT BUSSMANN

170M2690 - 10A/1000V - DIN00 BUSSMANN

170M2702 - 160A/690V - DIN00 BUSSMANN

170M2679 - 63A/1000V - DIN00 BUSSMANN

AGC8 - 8A/250V - 6,3x32mm - BUSSMANN

170M5459 - 450A/690V - 2BKN/50 BUSSMANN

170M5144 - 500A/1250V - 2/110 BUSSMANN

170M1482 - 75A/660V - 000FU/70 BUSSMANN

MDA6 - 6A/250V - 6,3x32mm / LENTO

MDA4 - 4A/250V - 6,3x32mm / LENTO

MDA1 - 1A/250V - 6,3x32mm / LENTO

MDA1/4 - 250mA/250V - 6,3x32mm / LENTO

FNQ-R-4A - 4A/600V - BUSSMANN

MDL4 - 4A/250Vac - 6,3x32mm / LENTO

MDA1/2 - 500mA/250V - 6,3x32mm / LENTO

36TDQSJ6.3 - 6,3A/36KV - BUSSMANN

MCR-2A - 2A/125V - BUSSMANN PARA C.I.

170M4266 - 630A/690V - 1KN/110 BUSSMANN

170L3784 - 20A/1000V - 00TN/110 BUSSMANN

FRNR-40 - 40A/250V / FUSIVEIS BUSSMANN

170L8814 - 630A/660V - 2S/110 BUSSMANN

170M4116 - 630A/690V - 1KN/80 BUSSMANN

170M5259 - 450A/690V - 2KN/110 BUSSMANN

170M4700 - 200A/1250V - 1SHT BUSSMANN

ED315 - 315A/415V - BUSSMANN

CHCC2I - BASES DUPLAS - BUSSMANN

AGC6 - 6A/250V - 6,3x32mm - BUSSMANN

AGC4 - 4A/250V - 6,3x32mm - BUSSMANN

AGC1-1/2 - 1,5A/250V-6,3x32mm - BUSSMANN

MDL1/10 - 100mA/250Vac - 6,3x32mm / LENT

5.5AMWNA0,5E - 0,5A/5,5KV - BUSSMANN

170M6020 - 1800A/600V - 3/80 BUSSMANN

24TDMSJ16D - 16A/24KV - FUSIVEL BUSSMANN

12TKLSJ125D - 125A/12KV - BUSSMANN

170M2621 - 400A/690V - 00/80 BUSSMANN

170M4016 - 630A/690V - 1/80 BUSSMANN

170M3020 - 450A/690V - 1*/80 BUSSMANN

170M5212 - 630A/690V - 2TN/110 BUSSMANN

CEO80 - FUSIVEL BUSSMANN

LP-CC-8/10 - 800mA/600V FUSIVEL BUSSMANN

FNQ-R-30A - 30A/600V - BUSSMANN

LP-CC-5 - 5A/600V FUSIVEL BUSSMANN

36TDQSJ25D - 25A/36KV - BUSSMANN

170M4362 - 400A/690V - 1EK/86 BUSSMANN

CM32F - PORTA FUSIVEIS BUSSMANN

CM63F - PORTA FUSIVEIS BUSSMANN

AGC30 - 30A/250V - 6,3x32mm - BUSSMANN

170M6159 - 550A/690V - 3/110 BUSSMANN

170L4237 - 200A/660V - 2/80 BUSSMANN

FNQ-R-6A - 6A/600V - BUSSMANN

FNQ-R-10A - 10A/600V - BUSSMANN

170M5982 - 315A/1000V - 2TN/110 BUSSMANN

170M6203 - 800A/1250V - 3SHT BUSSMANN

170M5363 - 700A/690V - 2EK/91 BUSSMANN

7.2BDGHB480 - 80A/7,2KV - BUSSMANN

170M6205 - 630A/1250V - 3SHT BUSSMANN

170M6018 - 1500A/690V - 3/80 BUSSMANN

MDA20 - 20A/250Vac - 6,3x32mm / LENTO

SPP-7K1100 - 1100A/700V - 3GU/50 BUSSMAN

MDM-1 - FUSIVEL BUSSMANN

170E9730 - 450A/4000V - 3TN/320 BUSSMANN

FL11T30 - FUSIVEL DE EXPLOSAO BUSSMANN

170L9589 - 500A/1000V - 3STN/140 BUSSMAN

MDA30 - 30A/125Vac - 6,3x32mm / LENTO

170M2682 - 125A/1000V - DIN00 BUSSMANN

170M6145 - 700A/1250V - 3/110 BUSSMANN

170L4263 - 100A/660V - 00TN/80 BUSSMANN

LP-CC-1 - 1A/600V FUSIVEL BUSSMANN

MDL6-1/4 - 6,25A/250Vac 6,3x32mm / LENTO

MDL1 - 1A/250Vac - 6,3x32mm / LENTO

170M6467 - 1400A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN

170M5213 - 700A/690V - 2TN/110 BUSSMANN

170M5410 - 500A/690V - 2BN/50 BUSSMANN

170M5015 - 900A/690V - 2/80 BUSSMANN

170M6464 - 1000A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN

170M6462 - 800A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN

170M5257 - 800A/690V - 2KW/110 BUSSMANN

170M0217 - 100A/660V - 0000FU/65 BUSSMAN

170M6543 - 550A/1250V - 3BKN/80 BUSSMANN

24TFMSJ63D - 63A/24KV - FUSIVEL BUSSMANN

170E4506 - 63A/660V - 00TN/80 BUSSMANN

170M7034 - 1700A/1000V - 4SBKN/90 BUSSMA

KLM-10 - FUSIVEIS BUSSMANN

170E4447 - 100A/900V - 00/80 BUSSMANN

170E2161 - 100A/500V - TP205 BUSSMANN

170M6168 - 1500A/690V - 3/110 BUSSMANN

MDA10 - 10A/250Vac - 6,3x32mm / LENTO

170L5834 - 80A/660V - DIN00 BUSSMANN

170M0221 - 45A/660V - 0000FU/65 BUSSMANN

170M6301 - 315A/1250V - 3SHT BUSSMANN

170M4261 - 350A/690V - 1KN/110 BUSSMANN

170M6062 - 800A/690V - 3TN/80 BUSSMANN

SC-20 - 20A/480V - FUSIVEL BUSSMANN

NON-80 - FUSIVEIS BUSSMANN

170M5116 - 1000A/660V - 2KN/80 BUSSMANN

36OBGNA3,15 - 3,15A/36KV - FUSIVEL BUSS

170L5548 - 315A/660V - 1BTN/50 BUSSMANN

170E7043 - 450A/500V - TP605 BUSSMANN

17.5OHGMA50 - 50A/17,5KV - BUSSMANN

170M6830 - 700A/660V - 3SBKN/60 BUSSMANN

170E7635 - 500A/1000V - 3TN/110 BUSSMANN

H25030-2S - BASES BIPOLARES BUSSMANN

H25030-3S - BASES TRIPOLARES BUSSMANN

170M4141 - 315A/1250V - 1/110 BUSSMANN

170E5206 - 275A/1400V - 1TE/110 BUSSMANN

NTN-R-30 - BARRAMENTO BUSSMANN

NON-3 - FUSIVEL BUSSMANN

NON-6 - FUSIVEL BUSSMANN

170M4112 - 400A/660V - 1KN/80 BUSSMANN

170L5555 - 315A/660V - 1BKN/50 BUSSMANN

170M6463 - 900A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN

170L8813 - 550A/660V - 2S/110 BUSSMANN

170M5405 - 450A/1250V - 2SHT BUSSMANN

170M4114 - 500A/690V - 1KN/80 BUSSMANN

FRSR-6A - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

170L5527 - 315A/660V - 1KN/80 BUSSMANN

170M4162 - 400A/660V - 1/110 BUSSMANN

170L5102 - 400A/660V - 1STN/110 BUSSMANN

170L5549 - 350A/660V - 1BTN/50 BUSSMANN

170M6116 - 1250A/690V - 3KN/80 BUSSMANN

170M5160 - 500A/660V - 2/110 BUSSMANN

FRNR-10 - FUSIVEIS BUSSMANN

170M5146 - 630A/1250V - 2/110 BUSSMANN

170M4770 - 550A/690V - 1STN/110 BUSSMANN

170L3836 - 80A/1000V - DIN0 BUSSMANN

170L8927 - 450A/1000V - 2SHT BUSSMANN

GLD-2 - FUSIVEIS BUSSMANN

170M6262 - 800A/690V - 3KN/110 BUSSMANN

170E8076 - 250A/1000V - 2KN/110 BUSSMANN

170M6270 - 1800A/660V - 3KN/110 BUSSMANN

170M4258 - 200A/660V - 1KN/110 BUSSMANN

170M4262 - 400A/660V - 1KN/110 BUSSMANN

GMT1A (1A/125V) BUSSMANN

NOS-45 - FUSIVEIS BUSSMANN

170M5404 - 400A/1250V - 2SHT BUSSMANN

170M5142 - 400A/1250V - 2/110 BUSSMANN

10NH00G-660 - FUSIVEL BUSSM

12TDLSJ31,5 - 31,5A/12KV - FUSIVEL BUSS

MDL10 - 10A/250Vac - 6,3x32mm / LENTO

170L8501 - 800A/660V - 2BKN/50 BUSSMANN

170E9703 - 3BKN/75-500A/140

170M5018 - 1250A/660V - 2/80 BUSSMANN

20NH00M - FUSIVEL BUSSMANN

CM63F - BASES DE FUSIVEIS BUSSMANN

LPJ-1 1/4 - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

FNQ-R-2A - 2A/600V - BUSSMANN

170L8497 - 500A/660V - 2BKN/50 BUSSMANN

FNA1 / FUSIVEL BUSSMANN

FNA2 / FUSIVEL BUSSMANN

FNA8 / FUSIVEL BUSSMANN

LPJ-4 1/2SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-2 1/4SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-3SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

FNQ-R-5A - 5A/600V - BUSSMANN

FNQ-R-20A - 20A/600V - BUSSMANN

170L4934 - 80A/660V - 00TN/80 BUSSMANN

200M09-660V - FUSIVEIS BUSSMANN

160M09-660V - FUSIVEIS BUSSMANN

MDL5 - 5A/250Vac - 6,3x32mm / LENTO

MAX-50 - FUSIVEIS BUSSMANN

150M09C - FUSIVEIS BUSSMANN

125M14-660 - FUSIVEIS BUSSMAN

160M14-660 - FUSIVEIS BUSSMAN

AGX-3/8 - FUSIVEIS BUSSMANN

FRNR-2-1/2 BUSSMANN

FRSR-7A - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

170M6461 - 700A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN

FUSIVEL 7,2KV / 3,15A - ABW

FUSIVEL OHGMA - 80A / 15KV

171A4609 - 00/aM - 25A/600V

171A4614 - 00/aM - 50A/600V

171A4607 - 00/aM - 16A/600V

170E6143 - 315A/500V - DIN2 BUSSMANN

170M3021 - 500A/660V - 1*/80 BUSSMANN

170M2619 - 315A/690V - 00/80 BUSSMANN

12KV-ABCNA-3.15A / FUSIVEL BUSSMANN

ZTF6.6KV/3A=7.2KV/3.15A OBC

170M6166 - 1250A/660V - 3/110 BUSSMANN

LPJ-35SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

ATC-3 / FUSIVEIS BUSSMANN

ATC-5 / FUSIVEIS BUSSMANN

AGS-40 / FUSIVEIS BUSSMANN

KAC70 / BUSSMANN

GF800 / 550V - BUSSMANN

J60030-2CR / BUSSMANN

J60030-3CR / BUSSMANN

J60060-3CR / BUSSMANN

FRNR-5 / BUSSMANN

LPJ-45SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-125SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

FRNR-8 FUSIVEIS BUSSMANN

LPJ-17 1/2SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMAN

4J16 BUSSMANN

S504 1A / BUSSMANN

S504 2A / BUSSMANN

ATM10 10A / BUSSMANN

FUSIVEL 17.5OHGMA40 17,5KV/

170M6458 - 500A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN

170L4716 - 200A/1000V - 1SHT BUSSMANN

170M3908 - 400A/690V - 1*STN/110 BUSSMAN

R60100-3CR / BUSSMANN

R60030-3CR / BUSSMANN

R60060-3CR / BUSSMANN

R60030-2CR / BUSSMANN

R25030-3CR / BUSSMANN

FRSR-8A - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

FRSR-3A - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

SAMI-6N / BUSSMANN

SAMI-1N / BUSSMANN

LPJ-40SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-90SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-8SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-70SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-60SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-50SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-200SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-30SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-20SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-15SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-12SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-10SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

170M6460 - 630A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN

LPJ-2SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-100SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

LPJ-175SP - FUSIVEL RETARDADO BUSSMANN

170M6466 - 1250A/690V - 3BKN/50 BUSSMANN

170M5190 - 315A/1250V - 2TN/110 BUSSMANN

TDMSJ10A - 10A/24KV - BUSSMANN

LPS-RK-30 - BUSSMANN

170M5013 - 700A/660V - 2/80 BUSSMANN

170M5215 - 900A/660V - 2TN/110 BUSSMANN

170M4014 - 500A/660V - 1/80 BUSSMAMM

GMT-1/2 (500ma/125V) BUSSMANN

GMT-5 (5A/125V) BUSSMANN

170M4212 BUSSMANN

170M4214 BUSSMANN

170M4209 BUSSMANN

170M4208 - 200A/690V - 1TN/110 BUSSMANN

170E3910 - 50A / 2000VDC

170E3926 - 32A / 4000VDC

8 CAV - 17,5KV 2A BUSSMANN

12TDLSJ40 - 40A/12KV - BUSSMANN

FUSIVEL 120HGMA50 - 50A/12K

BOBINE Q05.122A
Liên hệ:
KS. Trần Văn Việt - CVC Co., Ltd
ĐC: 686/109 CMT8, P.5, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
DĐ: 0917 906 719 – 0905 317 947
Email: viet@cvcvina.com. ; viettv@cauchicongnghiep.com
Website: www.cauchicongnghiep.com
www.chauvinhcuong.com.vn
www.chauvinhcuong.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: