-Bác nào có bộ đơn giá thí nghiệm 1426/QĐ-BCN ngày 31/5/2006 có ghi rõ:
+ Bảng giá vật liệu
+ Bảng lương công nhân
+ Bảng giá ca máy
để tính toán cho đơn giá 1426/QĐ-BCN cho em xin cái.
- em chỉ có bộ đơn giá mà nó không có bảng nói rõ giá vật liệu, bảng lương nhân công, bảng giá ca máy áp dụng cho bộ đơn giá 1426/QĐ-BCN là bao nhiêu và tìm mỏi mắt trên mạng cũng chỉ có bộ này.
- Mong các bác quan tâm hộ em. Cảm ơn các bác trước.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: