khi khởi động nó hiện ra lỗi z làm sao cÁC BÁC CHỈ GIUPF E ĐI

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: