Em cũng mới tham gia vào diễn đàn có thấy một số bài viết nhắc đến loại biến dòng này.Bác nào biết rõ về loại này chỉ giáo cụ thể cho em với.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: