CÓ AI BIẾT HOẶC ĐÃ LÀM VỀ SỰ KẾT NỐI CHO CARD VEGATRENN 149A EX VA ĐIỀU CHỈNH NÓ KO, CHỈ GIÚP MÌNH VỚI.
http://data.webdien.com/photo/up/9b4...a8500be5c9.jpg

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: