Ai có clip hướng dẫn dùng dialux để thiết kế phòng có độ rọi E cho trước không? Chứ mình chỉ biết cách làm thủ công là tự xác định số dãy đèn rôi chạy kết quả. Sau đó check các giá trị E. Làm như vậy tốn sức quá.
Ai giúp với!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: