Công ty Song Giang bán thanh lí sau công trình số biến dòng còn tồn kho:

1) MCT 800/5 - Class 1 - 15VA ( hiệu Dixsen ): giá 100.000 VND/ 1 cái ( số lượng 3 cái )

2) PCT 800/5 - Class 5P10- 15VA ( hiệu Dixsen ): giá 300.000 VND/ 1 cái ( số lượng 4 cái )

3) ZCT 55 ( đường kính trong 55 mm ) hiệu Mikro : giá 300.000 VND/ 1 cái ( số lượng 13 cái )

4) ZCT 100 ( đường kính trong 100 mm ) hiệu Kasuga-Japan : giá 400.000 VND/ 1 cái ( số lượng 4 cái )

5) ZCT 80 ( đường kính trong 80 mm ) hiệu Kasuga-Japan : giá 300.000 VND/ 1 cái ( số lượng 6 cái )

Liên hệ: T.Giang ( 0908.031.427 - 0916.031.427 )
Email: Truonggiang1983@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: