chào các bác e K7 đang thực tập bác nào cần đến biến tần hay motor thì liên hệ với e nhé