cho em biết góc alpha có ý nghĩa và chức năng gì trong hệ thống kích từ và nguyên lý làm việc.các anh Giúp em với em chưa hiểu rõ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: