với hệ thống 2 cột thu sét có chiều cao khác nhau( h1 > h2) thì phạm vi giữa 2 CTS, ta vẽ 1 CTS giả định h'2. Từ đó xác định h0 >>> r_ox đối với vật cần bảo vệ có chiều cao hx.
1. Từ r_ox vẽ tiếp tuyến với 2 đường tròn rx là phạm vi bảo vệ của 2 CTS xét riêng. Vậy về phía cột 1, ta dựng được 2 đường tròn bán kính là r_x1, và r_x1' (CTS giả định). khi đó thì mình vẽ tiếp tuyến với đường tròn nào?
2. Khi hx thấp thì đường tròn r_0x nằm bên trong đường tròn lớn h1, vậy phải vẽ ntn?
Ví dụ h1 = 13m, h2 = 7m, hx=4m
Ai biết chỉ giúp mình với! :(

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: