CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HỢP PHÁT
CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ HÃNG SICK
- ENCODER-SICK-SRS50-HZA0-S02

CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ:

MS. HÒA: 0916 608 404
EMAIL:troly.hpinter@gmail.com
HOP PHAT INTERNATIONAL CORPORATION
Head office: H7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Transaction office: 4/3 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Tel : +84 8 3894 2323 Fax : +84 8 3894 1124
www.quoctehopphat.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: