Giá 450K/slot LH:0906603372
Link tài liệu:http://www.global-download.schneider-electric.com/85257578007E5C8A/all/7579473B1CB3EDE588257578003C9057/$File/0115q-en%20(web).pdf

Nguồn analog 0-10V,tinh chỉnh 0.5V/vòng dùng test thiết bị AI (ABA 6LP01)
Tranmister PT100 chuyển đổi sang giá trị 0-10V (ABA 6PT212)--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: