Công trình mình đang thi công nên cần mua 80m cap LS, chung loai : 24kv 3C X 50mm2. Giao hàng tại KCN Nhon Trach - Đồng Nai. Thời gian giao hàng tuần sau (30/9),ưu tiên chỗ nào giao hàng sớm. A e nào co nhu cầu, liện hệ : A.Cường 0918545611

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: