Ai hiểu về hệ thống kích từ cho máy phát diesel (DG) ở KCN Nomura xin chỉ giáo! có hình minh họa nữa thì càng tốt :) mình đang làm đồ án liên quan tới vấn đề này! mong mọi người chỉ giáo

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: