các pác giúp e lựa chon các thông số của máy cắt cho TBD với ạ. Trên máy cắt đề nominal votage class là gì ạ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: